اسرار عاشورا از نگاه اهل معرفت - محرم الحرام 1442 - جلسه10

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1442/01/09

توضیحاتبرگزیده ای از جلسه طرح مبانی اسلام - جایگاه اهل علم

* حقیقت معنای ذکر و کیفیت زنده‌نگه‌داشتن یاد ائمۀ اطهار علیهم السلام
* حالات سیدالشهداء علیه السلام در روز عاشورا
* وعدۀ چه مقامی به امام حسین علیه السلام در روز عاشورا داده شده است؟
* نهایت فداکاری و ازخودگذشتگی اولیاء الهی به‌منظور هدایت و دستگیری از مردم
* امام حسین علیه السلام خود و همۀ عزیزانش را برای هدایت مردم فدا کرد
* استقامت بر روش اهل‌بیت علیهم‌السلام، راه زنده نگه داشتن یاد آنها