اسرار عاشورا از نگاه اهل معرفت - محرم الحرام 1442 - جلسه11

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1442/01/10

توضیحاتبرگزیده ای از سلوک خانواده جلسۀ 40 - طهران

* ویژگی امام حسین علیه السلام در قلوب مؤمنان و توسّل اولیاء خدا به آن حضرت
* فرق زیارت بزرگان با زیارت سایر افراد
* ظاهرگرایی مردم در برقراری ارتباط با ائمه علیهم السلام
* تفاوت شیوۀ بزرگان با سایر افراد در زیارت ائمۀ بقیع
* امام علیه السلام واسطۀ فیض به ماسوی‌الله
* اهمیت عبور از ظاهر به‌سوی باطن در برقراری رابطه با امام علیه السلام
* دلیل احتیاج به زیارت مشاهد مشرّفه
* تأكيد بزرگان بر زنده‌نگه‌داشتن مجالس سیدالشهداء و توسل به آن حضرت
* اهمیت توجه به حقیقت امام حسین علیه السلام، توقف نداشتن در مصائب ظاهری آن حضرت
* اهمیت توجه به باطن واقعۀ عاشورا و اهداف شکل‌گیری آن
* عمل بر اساس خواست و رضای الهی، پیام عاشورا
* ربط با حقیقت ولایت و مبدأ عالَم، حقیقتِ حرارت امام‌حسین علیه السلام در دل‌های مؤمنان
* ضرورت زنده‌نگه‌داشتن آتش عشق به امام حسین علیه السلام در دل

اسناد مرتبط
شب دهم: اهمیّت زنده‌نگه‌داشتن ذکر و یاد اهل‌بیت علیهم‌السلام - برگزیده‌ها - اسرار عاشورا از نگاه اهل معرفت - محرم الحرام 1442 - بخش10شب یازدهم: حرارت عشق حسینی - برگزیده‌ها - اسرار عاشورا از نگاه اهل معرفت - محرم الحرام 1442 - بخش11شب دوازدهم: نهضت سیدالشهداء علیه السلام عامل نجات انسان‌ها از جهالت و سرگردانی - برگزیده‌ها - اسرار عاشورا از نگاه اهل معرفت - محرم الحرام 1442 - بخش12شب دهم: اهمیّت زنده‌نگه‌داشتن ذکر و یاد اهل‌بیت علیهم‌السلام - برگزیده‌ها - اسرار عاشورا از نگاه اهل معرفت - محرم الحرام 1442 - بخش10شب دوازدهم: نهضت سیدالشهداء علیه السلام عامل نجات انسان‌ها از جهالت و سرگردانی - برگزیده‌ها - اسرار عاشورا از نگاه اهل معرفت - محرم الحرام 1442 - بخش12دیدگاه اهل معرفت نسبت به نهضت سید الشهداء علیه السلام، و نقد سایر دیدگاه56ها - عنوان بصری - علو وعزت - ج113عنوان بصری ج113 - دیدگاه اهل معرفت نسبت به نهضت سید الشهداء علیه السلام، و نقد سایر دیدگاه ها