اسرار عاشورا از نگاه اهل معرفت - محرم الحرام 1442 - جلسه6

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1442/01/05

توضیحاتبرگزیده از شرح حدیث عنوان بصری جلسه 184

*پرده‌برداشتن علامۀ طهرانی از اسرار واقعۀ عاشورا در کتاب روح مجرد
* حقیقت ابتهاج مرحوم حداد در دهۀ عاشورا و بیان حالات ایشان
* ظهور و تجلّیِ همۀ اسماء و صفات کلیۀ خداوند متعال در روز عاشورا
* از خدا امام حسین را بخواهید و از امام حسین خدا را!
* واقعۀ عاشورا، واقعه‌ای‌ استثنائی و بی‌نظیر
* مقامات فرزندان و اصحاب سیدالشهداء علیه السلام
* چرا حضرت مسلم، عبیدالله را به قتل نرساند؟
* سیراب شدن لشکر حُر به‌دست امام حسین علیه السلام
* زنده کردن مکارم اخلاقی هدف سیدالشهداء از قیام
* عاشورا چرا عاشورا شد؟