مبانی اسلام عید غدیر

تاریخ سخنرانی 1435/12/18مدت زمان
10

رابطۀ مراتب ایمان با میزان محبّت به امیرالمؤمنین - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحات1) امروز معنای عید غدیر، بیعت با امام زمان علیه السلام است.
2) روایت پیامبر در مورد ارتباط مراتب ایمان با میزان محبّت به امیرالمؤمنین.
3) علم و فضل و سخنوری، وسیله‌ای برای هدایت مردم یا تقویت ظلم.
4) اهمّیت پذیرش اشتباه و اعلان آن به مردم.
5) علی و حسین زمانِ ما امام زمان علیه السلام...