مبانی اسلام

مدت زمان

اهمیت توجه سالک به خود و رفتار و مسائل خود (کرج) - مبانی اسلام - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتکرج : اهمیت توجه سالک به خود و رفتار و مسائل خود