مبانی اسلام

مدت زمان

صدق کلید اصلی و اساسی سعادت انسان - مبانی اسلام - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتقم : صدق کلید اصلی و اساسی سعادت انسان - دیدار رفقای اهواز و قزوین و کرمان