برگزیده‌ها

تاریخ سخنرانی 1441/08/26مدت زمان

آیت الحق - برگزیده‌ها - گروه علمی

سخنرانگروه علمی

توضیحاتفرازهایی از وصیت نامه عارف کامل حضرت آیت الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس الله سرّه