گروه پرسشاخلاق وعرفان
کدرهگیری 2127
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

نظر مرحوم علّامه طهرانی نسبت به مرحوم آقای دولابی


سلام علیکم
می خواستم نظر مرحوم علّامۀ طهرانی (رحمت اللَه علیه) را در مورد حاج آقا دولابی بدانم؟
و نیز علت تاکیدی که بر اجازه از ولیّ قبلی برای دستگیری از مؤمنین درکتاب روح مجرد میفرمایند؟ التماس دعا
هوالعلیم
مرحوم علّامه نسبت به ایشان نظر مثبتی نداشتند و می فرمودند: ایشان افراد را از رسیدن به افق معارف باز می دارد و راه ورود به استاد را بر ایشان می بندد.