اسرار عاشورا از نگاه اهل معرفت - محرم الحرام - جلسه7

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1442/01/06

توضیحاتبرگزیدهای از طرح مبانی اسلام
* واقعۀ كربلا جداکنندۀ حق از باطل
* تفاوت واقعۀ عاشورا با سایر حوادث و جنگ‌ها
* مقام اصحاب امام حسین عليه السلام و جایگاه آنان در نزد خداوند متعال
* مقایسۀ سایر شهدا با فرزندان و اصحاب امام حسین علیه السلام، خطایی بس بزرگ!
* علوّ منزلت و جایگاه حضرت اباالفضل عليه السلام
* نقش حضرت علی‌اصغر در رساندن پیام عاشورا
* علی‌اصغر برهان قاطعِ حقانیت امام حسین علیه السلام و رسواکنندۀ چهرۀ پلید یزیدیان
* پرهیز از بهره‌برداری دنیوی و شخصی از واقعۀ عاشورا
* کیفیت زیارت افراد در روز عاشورا و زیارت اربعین در کربلا