برگزیده‌ها اسرار عاشورا از نگاه اهل معرفت - محرم الحرام 1442

تاریخ سخنرانی 1442/01/08مدت زمان
9

شب نهم: اقامه مجالس سیدالشهداء مقدمه وصول به حقیقت ولایت آن حضرت(قسمت دوم) - برگزیده‌ها - اسرار عاشورا از نگاه اهل معرفت - محرم الحرام 1442 - بخش9 - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتبرگزیده ای از شرح حدیث عنوان بصری جلسه 185 قسمت دوم

* اهمیت اطلاع از مبانی بزرگان به منظور رسیدن به درجات عالی معرفت
* آیا مرگ طبیعی موجب نقص برای امام است؟
* چگونه میتوانیم با امام حسین علیه السلام و اصحاب آن حضرت در واقعه عاشورا مشارکت داشته باشیم؟
* امام حسین علیه السلام از م...