گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1610
تاریخ ثبت 1439/02/15
مسائل مربوط به عزاداری

سلام علیکم
لطفانظرمرحوم علامه راذکرکنید
1 مشکی پوشیدن غیر از امام حسین ع برای سایر اهل بیت
2 صدای سیستم صوتی
3 سبک مداحان و استفاده از سبک خوانندگان موسیقی
4 استفاده از اشعاری که از ابرو چشم و حسن ظاهری است نه جمال و جلال باطن
5 گریه باصدای بلند و فریاد مستمعین
6 خودزنی و لطمه
7 قمه زنی
8 گفتن اسم شریف امام حسین ع به صورت تند و یک نفس پشت هم به عنوان ذکر سینه زنی به شکل حسین حسین حسین ..
هوالعلیم
1
خوب نیست.
2
اشکال ندارد.
3
صحیح نیست.
4
صحیح نیست.
5
صحیح نیست.
6
صحیح نیست.
7
درباره قمه زنی مطلبی از ایشان نشنیده ایم.
8
صحیح نیست.