گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 170
تاریخ ثبت 1439/02/15
توبه حضرت آدم

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
چرا با آنكه توبه ي حضرت آدم عليه السلام پذيرفته شد، ديگر خداوند ايشان را به بهشت بازنگرداند؟مگر انسانِ توبه كرده مثل اين نميماند كه اصلا خلافي مرتكب نشده؟پس چرا ايشان به بهشت بازنگشتند؟باتشكرفراوان.
هوالعلیم
آنها توبه را در روی زمین انجام دادند ، نه در آن بهشتی که قبلاً در آن مستقر بودند زیر آن بهشت ، بهشت ملکوتی بوده است نه ملکی و طبعی.