گروه پرسشاحکام
کدرهگیری 1857
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

وضعیّت نماز در بلاد کبیره


سلام عليكم، وطن ما تهران است. با هواپيما كه از سفر آمديم در فرودگاه تهران نماز را كامل خوانديم. از فرودگاه تا محل زندگي ما بيش از 22 كيلومتر فاصله است. آيا نماز را درست خوانده ايم. ضمناً از محل زندگي ما تا شهر ري نيز بيش از 22 كيلومتر است. آيا نماز در شهر ري را بايستي كامل يا شكسته خواند؟

هوالعلیم

نمازها همه درست است.