گروه پرسشاحکام
کدرهگیری 1907
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

نماز شکسته


اگركسي بعد از اذان ظهر نماز نخوانده و وطن خود راترك كرده و به شهر ديگري برود نماز ظهر همان روز شكسته است ياكامل?

هوالعلیم

شکسته است.