گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 2127
تاریخ ثبت 1439/02/15
نظر مرحوم علّامه طهرانی نسبت به مرحوم آقای دولابی

سلام علیکم
می خواستم نظر مرحوم علّامۀ طهرانی (رحمت اللَه علیه) را در مورد حاج آقا دولابی بدانم؟
و نیز علت تاکیدی که بر اجازه از ولیّ قبلی برای دستگیری از مؤمنین درکتاب روح مجرد میفرمایند؟ التماس دعا
هوالعلیم
مرحوم علّامه نسبت به ایشان نظر مثبتی نداشتند و می فرمودند: ایشان افراد را از رسیدن به افق معارف باز می دارد و راه ورود به استاد را بر ایشان می بندد.