پرسش و پاسخ های مربوط به بیماری های مسری

تعداد: 1
پرسش: شرکت افراد دارای بیماری های مسری در مجالس

کد: 2154گروه: آداب مجالس
با سلام .
شرکت کردن افراد جزامی و ایدزی و دارای بیماریهای مسری،در مجالس اهل بیت و امام حسین علیهم السلام چه حکمی دارد؟
هوالعلیم
اشکال دارد و بهتر است جای مناسبی برای آنها در نظر گرفت.