گروه پرسش آداب مجالس
کدرهگیری 2166
تاریخ ثبت 1439/02/15
کیفیّت جلسه ذكر مصيبت

سلام عليكم، در مراسم شهادت حضرات ائمه عليه السلام در جلسه ذكر مصيبت آيا لازم است چراغ خاموش گردد؟
هوالعلیم
ایرادی ندارد.