گروه پرسشاحکام
کدرهگیری 2338
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

استفاده از نام امیر و ترکیبات آن


بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم گذاشتن اسم امیر و مشتقّات آن برای پسرها اشکال دارد؟ چون لقب امیر المومنین مخصوص حضرت است فقط؟

هوالعلیم

اشکال ندارد آنچه که اشکال دارد لقب (امیرالمؤمنین) است.