سخنرانیهای مربوط به نامگذاری فرزند

تعداد: 1

صوتهای مربوط به نامگذاری فرزند

تعداد: 1

پرسش و پاسخ های مربوط به نامگذاری فرزند

تعداد: 8
پرسش: استفاده از نام امیر و ترکیبات ان

کد: 2338گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم گذاشتن اسم امیر و مشتقّات آن برای پسرها اشکال دارد؟ چون لقب امیر المومنین مخصوص حضرت است فقط؟

هوالعلیم

اشکال ندارد آنچه که اشکال دارد لقب (امیرالمؤمنین) است.

پرسش: نامگذاری در خواب

کد: 2273گروه: متفرقه
اگر مادری در روز سوم محرّم خواب ببیند فرزندی دارد به نام امیر حسین در صورتی که میخواسته نامش را چیز دیگری بگذارد و اطرفیان میگویند که به خوابش توجه نکند . حکمش چیست؟
هوالعلیم
این خواب دلیلی بر این نام گذاری نمی باشد.
پرسش: نامگذاری فرزند

کد: 2022گروه: تربیتی
سلام! آيا نامگذاری پسر به اسامی که عرب آنها را برای جنس مؤنث استفاده میکند یا بالعکس اشکال دارد؟ مثلا عرب عطیه را برای مذکر استفاده میکند اما در ایران برای مؤنث استفاده میشود. با تشکر!
هوالعلیم
اشکال ندارد.
پرسش: نام گذاری فرزند

کد: 2021گروه: تربیتی
با سلام قرار دادن نام اسماء قرآن از جمله "یس" و "طه" بر روی فرزندان اشکالی ندارد؟

هوالعلیم
اشکال ندارد.
پرسش: انتخاب نام نیکو

کد: 2020گروه: تربیتی
برای حاج آقایی که معنای این کلمه را نمی دانست. اناهیتا. [ اَ] (ص ) در اوستا، اناهیتا یا اناهیته ۞ مرکب از جزء «اَ»، ادات نفی + آهیته ۞ یعنی چرکین و پلید و ناپاک ۞ ، «اَ» نفی بنا بقاعده ٔ دستور زبان اوستایی ، چون بکلمه ٔ آهیته پیوسته مابین آنها نون وقایه فاصله شده است مانند انیران (= ان ایران = غیرایرانی ، بیگانه )، بنابراین اناهیته یعنی پاک و بی آلایش ، در اوستا این صفت بارها در مورد فرشتگان و اشیاء استعمال شده ، غالباً مهر و تشتر (تیر) و هوم و برسم و آب زور و فروغ و غیره بصفت اناهیته یعنی پاکی و بی آلایشی متصف شده اند ۞ . در پارسی باستان نیز همین کلمه چهار جا به معنی فرشته بما رسیده . (از مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی ص 329). || (اِخ ) ۞ مخفف اناهیتا، ناهید است . بعدها اناهید و ناهیدرا بستاره ٔ زهره یعنی ستاره ٔ زیبایی که رومیان عنوان الهه ٔ وجاهت بدان داده اند اطلاق کرده اند. (از یشتهاج 1 ص 158 ببعد). و رجوع به زهره شود. || (اِخ ) ایزدی که بالاخص بدین نام موسوم است ایزد آب است که بنام اردوی سوره اناهیته خوانده شده . فرشته ٔ نگهبان آب . در آیین زردشتی نگهبانی عنصر آب با فرشته ٔاناهیتا (ناهید) است ، این فرشته در نزد ایرانیان قدیم دارای مقام بلند و ارجمندی است . برخی از خاورشناسان نوشته اند که ممکن است ناهید ایرانیان از اثر نفوذالهه ٔ سومر موسوم به ایشتار که بعدها در بابل و آشور هم پرستیده می شد بوجود آمده باشد، ایشتار که مادر و مولد نوع بشر تصور می شد در برخی از خصایص شباهتی با ناهید دارد و ممکن است بعدها در بیرون از حدود ایران بعضی از خصایص و رسومات دینی این الهه را ضمیمه ٔ پرستش ناهید ایرانی کرده باشند. اردشیر دوم هخامنشی ستایش ناهید را در نقاط مختلف ایران و در ممالکی که در تحت تصرف شاهنشاهان هخامنشی بود منتشر ساخت و مجسمه ٔ او را در معابد برپا نمود، آثار خطوط میخی که ازاردشیر دوم باقی مانده است دلیل است که در عهد این پادشاه ستایش ناهید و مهر در ایران بالا گرفته است .
هوالعلیم
منظور حقیر نه این بود که جاهل به این معنی باشم و هیچ راه بدست آوردن مفهوم برایم وجود نداشته باشد امروزه با صرف چند دقیقه انسان حتی به بیش از این مقداری که زحمت کشیده شده است مطلب بدست می آید ولی سخن در ضرورت و فائده پرداختن به این گونه مسائل است و شخصی که اسم دخترش را آناهیتا می گذارد که اصلا اطّلاعی از این شرح و تفصیل ندارد.
پرسش: حکم نام گذاری فرزند به امیر علی

کد: 2017گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم آیا از نظر حضرتعالی نام گذاری نوزاد به نام امیرعلی اشکال دارد؟
هوالعلیم
اشکال ندارد.
پرسش: نام گذاری فرزند

کد: 2006گروه: تربیتی
سلام علیکم در مورد نام گذاری فرزند آیا هر انتخابی جایز است (از مجموعه اسامی ائمه به صورت تکی یا ترکیبی مثل علی و یا محمد علی )و یا باید قبلا در مورد آن استبصار نمود؟ این انتخاب چه تاثیراتی بر روی رشد فرزند خواهد داشت (منظور رشد اجتماعی نیست)؟

هوالعلیم

اشکال ندارد. و تأثیر روحی آن برای فرزند به اثبات رسیده است.

پرسش: تعیین جنسیت طفل در سونوگرافی

کد: 1995 گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحيم.
با سلام.
آيا سؤال كردن از جنسيت جنين در سونوگرافي اشكال دارد ؟
ما از عنايات خدا داريم صاحب فرزند ميشويم .آيا شما زحمت انتخاب نام را ميكشيد يا ما انتخاب كنيم ؟
ما نمي خواهيم شما را به زحمت بيندازيم درمورد اذان و اقامه خدمت شما برسيم ؟
اگر پسر باشد كي بايد ان را ختنه كرد ؟
ايا گرفتن مراسمي مانند هفته و ... اشكال دارد ؟
چه مسائلي به نفع ما و ايشان است ؟

هوالعلیم

1 خیر
2 پدر بر انتخاب اسم ولایت دارد،مناسب خود شما اسمی مناسب اختیار کنید.
3 اشکالی ندارد.
4 از روز هفتم به بعد اشکالی ندارد.
5 لزومی بر مراسم نیست.