گروه پرسشتربیتی
کدرهگیری 2021
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

نام گذاری فرزند


با سلام قرار دادن نام اسماء قرآن از جمله "یس" و "طه" بر روی فرزندان اشکالی ندارد؟

هوالعلیم
اشکال ندارد.