گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 607
تاریخ ثبت 1439/02/15
مراقبه از لقمه مشكوك

آيا مراقبه از خوردن لقمه مشكوك توسط مادر باردار لازم است؟ و اگر مادري لقمه اي را در حالي خورد كه از حرام بودن آن اطلاعي نداشت، آيا آن لقمه حرام اثري وضعي بر جنين دارد يا خير؟
هوالعلیم
بلی لازم است، و اگر متوجه شد لقمه مشکوک است، باید پول آنرا به فقیر بپردازد.