علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی عارف کامل و سالک واصل حضرت علامه آیت‌اللَه العظمی حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس اللَه نفسه الزکیة
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی عارف کامل و سالک واصل حضرت آیت‌اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس اللَه نفسه الزکیة
آیت‌الحق سید هاشم موسوی حدّاد

آیت‌الحق سید هاشم موسوی حدّاد عارف کامل و موحّد عظیم حضرت حاج سید هاشم موسوی حدّاد قدّس اللَه نفسه الزکیة
علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین طباطبایی

علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین طباطبایی عارف کامل و سالک واصل حضرت علامه آیت‌اللَه العظمیٰ حاج سید محمدحسین طباطبایی قدس اللَه نفسه الزکیة
آیت‌اللَه سید علی قاضی طباطبایی

آیت‌اللَه سید علی قاضی طباطبایی عارف کامل و حجةُ اللَه الأکبر حضرت آیت‌اللَه العظمیٰ حاج سید علی قاضی قدس اللَه نفسه الزکیة
آیت‌اللَه شیخ محمدجواد انصاری همدانی

آیت‌اللَه شیخ محمدجواد انصاری همدانی عارف کامل و عالم ربّانی حضرت آیت‌اللَه حاج شیخ محمدجواد انصاری همدانی قدّس اللَه نفسه الزکیة
آیت‌اللَه آخوند ملاحسینقلی همدانی

آیت‌اللَه آخوند ملاحسینقلی همدانی عارف کامل و سالک واصل فخر العرفاء الربّانيّين‏ و سند العلماء الالهيّين‏ حضرت آیت اللَه العظمی ملّاحسینقلی همدانی قدّس اللَه نفسه الزکیة
آیت‌اللَه سید احمد طهرانی کربلائی

آیت‌اللَه سید احمد طهرانی کربلائی عارف کامل و عالم باللَه و بأمراللَه حضرت آيت‌اللَه العظمی حاج سيّد أحمد طهرانى كربلائى قدّس اللَه نفسه الزکیة
آیت اللَه حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

آیت اللَه حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی عارف واصل و عالم كامل، سند العلماء الربّانيّين، حاج ميرزا جواد آقا ملكى تبريزى قدّس اللَه نفسه الزکیة
 آیت اللَه آقا سیّد جمال‌ الدّین گلپایگانی

آیت اللَه آقا سیّد جمال‌ الدّین گلپایگانی معرفی اجمالی عارف کامل و عالم ربّانی حضرت آیت‌اللَه سید جمال الدین گلپایگانی قدّس اللَه نفسه الزکیة