مبانی اسلام

ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ (تعداد جلسات: 4)

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتصوت مجموعه سخنرانی های حضرت آیت اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی که در سال 1439 هجری قمری ماه مبارک رمضان پیرامون:

• کیفیت نماز اولیای خدا
• تفسير فقره (يعبدک لايشرک بک شيئا) از دعای افتتاح
• حضرت بقیة اللَه به عنوان یگانه علی زمان و حسین زمان
• ذکر برخی شبهات و پاسخ های آن در رابطه با کتاب روح مجرد