کتاب صوتی

کتاب صوتی رساله نوين (تعداد فایل ها: 7)

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتکتاب «رساله نوین» اثر نفیس حضرت علامه آیة الله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی قدّس‌سرّه است. در این کتاب درباره بناء اسلام بر سال و ماه قمری و تفسیر آيه «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُور عِندَ اللَهِ اثْنَاعَشَرَ شَهْرًا»؛ بحثی تفسیری، روایی، فقهی و تاریخی داشته و به اثبات می‌رسانند که تقويم قمرى از ضروريّات اسلام است، و تبديل ماه‌هاى قمرى به شمسى مشروعیت نداشته و ضميمه نمودن تاريخ شمسى با قمرى، کار صحیحی نیست.  
يكى از اركان مهمّ وحدت اسلامى، اتحاد در تاريخ است به طوری که موجب اتّحاد در فرهنگ رسول اللهى؛ و اختلاف در تاريخ، موجب تفرقه و تشتّت است. 
اهم مطالب مندرج در کتاب: 
• آيات صریح در لزوم تاريخ قمرى  
• مطابقت عبادات با ماه‌های قمری، و اجتماعیات با ماه‌های شمسی؛ همان تفکیک دین از سیاست است. 
• بررسی توطئه دشمنان اسلام در مورد ایجاد تفرقه و غلبه بر مسلمین با تغییر تاریخ  
• تغییر تاریخ قمری به شمسی، موجب نسخ اسلام و برقراریِ متد غرب و غرب‌گرائی است 
• نام شش ماه از ماه‌هاى باستانى، نام شش فرشته در آئين زردشت است 
• مبناي ساعت در اسلام بر غروب آفتاب 
• مرحله نهایی توطئه استعمار، تبدیل سال‌های هجری به شاهنشاهی  
• تطابق ماه‌های قمری با فطرت؛ و ذکر فوائد سال قمرى، و ضررهای سال شمسى‏ 
• عدم ترغیب اسلام به عیدنوروز و بدعت شمردن آن

توضیحاترساله نوین: درباره بناء اسلام بر سال و ماه قمرى - معرفی کتاب

توضیحاترساله نوین- مقدمه

توضیحاترساله نوین - صفحه 11 ـ 28

توضیحاترساله نوین - صفحه 28 ـ 74

توضیحاترساله نوین - صفحه 74 ـ 98

توضیحاترساله نوین - صفحه 98 ـ 129

توضیحاترساله نوین - صفحه 129 ـ 144