کتاب صوتی رساله نوين - جلسه1

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاترساله نوین: درباره بناء اسلام بر سال و ماه قمرى - معرفی کتاب