صوتهای مربوط به تاریخ قمری

تعداد: 7

پرسش و پاسخ های مربوط به تاریخ قمری

تعداد: 1
پرسش: استفاده از تاریخ شمسی در کنار تاریخ قمری

کد: 1961گروه: اجتماعی
سلام علیکم . انشاءاللَه با عنایت حضرت حق موفق باشید . سؤال من از پرتال متقین می باشد . شما که در مسیر اهل بیت علیهم السلام می باشید و بهتر از ما می دانید که در سیره ائمه علیهم السلام باید از تاریخ قمری استفاده شود وبارها از سخنان برزگان شنیده شده است که باید از تاریخ قمری استفاده شود ،چرا که تاریخ شمسی همان تاریخ زرتشتی است و ما نباید از آن استفاده کنیم ،چرا سایتی که باید الگو باشد تا همه را به استفاده از تاریخ قمری تشویق کند از تاریخ شمسی در کنار تاریخ قمری استفاده میکند ؟!!در صورتی که اصلا" نباید از تاریخ شمسی استفاده کرد .با تشکر

هوالعلیم.


استفاده از تاریخ شمسی یک ضرورت غیر قابل تردید است. ولی باید اصل را بر تاریخ قمری نهاد.