کتاب صوتی نور ملکوت قرآن - ج4 - جلسه8

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتبحث نهم: بحث عربیّت و إعجاز قرآن‌ - صفحه (129 ـ 151)