سال 1430 - جلسه14

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1430/09/27

توضیحاتفقره دعا: اِذَا رَأيتُ مَولاي ذُنُوبِي فَزِعتُ، وَ اِذَا رَأيتُ كَرَمَكَ طَمِعتُ 1 شیخ فرید الدّین عطّار نیشابوری از اولیاء و عرفاء کامل الهی می باشد. 2 فردی که قصد زیارت امام رضا علیه السلام را دارد نباید در مسیر حرکت به زیارت قبور اولیاء الهی و بزرگان برود. 3 نقل حکایتی از حضرت آیت اللَه طهرانی در ارتباط با تشخیص امام زمان دروغین توسط مرحوم آقای حاج سیّد هاشم حداد. 4 مراد امام سجّاد علیه السّلام از اینکه می فرمایند من معصیت کردم چه می باشد.