اسرار عاشورا از نگاه اهل معرفت - محرم الحرام 1442 - جلسه3

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1442/01/02

توضیحاتبرگزیده ای از شرح حدیث عنوان بصری جلسه 224

* حقیقت سلوک عبارت است از تسلیم در برابر ارادۀ خداوند
* عظمت امام حسین علیه السلام در تبعیّت از مشیت الهی است، نه در جنگ و قیام
* دیدگاه نادرست برخی افراد در معرفی سید الشهدا به‌عنوان شخص چریک و مبارز
* دیدگاه اهل معرفت راجع به واقعۀ عاشورا
* اولیاء الهی مردم را به بالاترین مرتبۀ استفاده از مجالس سیدالشهداء فرا می‌خوانند
* حالات مرحوم حداد در ماه محرم
* برخی از دستورات علامۀ طهرانی پیرامون ماه محرم و مجالس سوگواری