اسرار عاشورا از نگاه اهل معرفت - محرم الحرام 1442 - جلسه9

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1442/01/08

توضیحاتبرگزیده ای از شرح حدیث عنوان بصری جلسه 185
* اهمیت اطلاع از مبانی بزرگان به منظور رسیدن به درجات عالی معرفت
* آیا مرگ طبیعی موجب نقص برای امام است؟
* چگونه میتوانیم با امام حسین علیه السلام و اصحاب آن حضرت در واقعه عاشورا مشارکت داشته باشیم؟
* امام حسین علیه السلام از ما چه میخواهد؟
* عقل حکم به تبعیّت از امام علیه السلام در همۀ امور می کند
* حضرت زینب جمال مطلق الهی را در واقعه عاشورا مشاهده می کند
* عبادت حقیقی عبادتی است که برای خداوند متعال انجام بگیرد، نه از ترس عقاب یا طمع ثواب
* معرفت معروف کرخی نسبت به مقام و جایگاه اهل بیت علیهم السلام
* انجام اعمال عبادی مقدمه برای رسیدن به رضای پروردگار متعال
* اقامه مجالس سیدالشهداء مقدمه وصول به حقیقت ولایت آن حضرت