عنوان بصری تدبیر و خانواده

مدت زمان
72

اهمیت مسئلۀ اسم56گذارى فرزندان در مكتب اسلام - عنوان بصری - تدبیر و خانواده - ج72 - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاهميت تسميه و اسم‌گذاري درمکتب اسلام. شرح فقره: قلت يا ابا عبداللَه ما حقيقة العبودية ...و لا يدبِّر العبد لنفسه تدبيراً. 1 يكي از حقوقي را كه فرزندان نسبت به والدين دارند مسأله اسم‌گذاري و تسميه مي باشد 2 كيفيت پيدايش اسامي در ملل و جوامع مختلف 3 غني‌ترين زبان‌ها داراي چه ويژگي‌هايي مي‌باشند؟...