پرسش و پاسخ های مربوط به نامگذاری

تعداد: 4
پرسش: نامگذاری

کد: 2019گروه: تربیتی
سلام عليكم . اينجانب سميرا ... از شما خواهشمندم اسم مناسبي براي من انتخاب نمائيد لازم به ذكر است نام پدرم محمد و نام مادرم در شناسنامه عصمت ولي به نام عفت آن را صدا مي زنند .
هوالعلیم
بهتر است جنابعالی به پدر بزرگوار خود مراجعه کنید و از ایشان در خواست کنید نام بهتری را برای شما انتخاب کنند.
پرسش: حکم نام گذاری فرزند به امیر علی

کد: 2017گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم آیا از نظر حضرتعالی نام گذاری نوزاد به نام امیرعلی اشکال دارد؟
هوالعلیم
اشکال ندارد.
پرسش: نام گذاری فرزند

کد: 2006گروه: تربیتی
سلام علیکم در مورد نام گذاری فرزند آیا هر انتخابی جایز است (از مجموعه اسامی ائمه به صورت تکی یا ترکیبی مثل علی و یا محمد علی )و یا باید قبلا در مورد آن استبصار نمود؟ این انتخاب چه تاثیراتی بر روی رشد فرزند خواهد داشت (منظور رشد اجتماعی نیست)؟

هوالعلیم

اشکال ندارد. و تأثیر روحی آن برای فرزند به اثبات رسیده است.

پرسش: حرمت نام گذاری مساجد به نام کعبه

کد: 1894گروه: احکام
سلام عليكم، فرموديد كه قرار دادن نام كعبه بر روي مسجدي حرام است. آيا نماز خواندن در اين مسجد نيز حرام است؟

هوالعلیم

خوب است خوانده نشود ولی حرام نیست.