صوتهای مربوط به تاریخ سید الشهداء

تعداد: 1

ویدئوهای مربوط به تاریخ سید الشهداء

تعداد: 1

پرسش و پاسخ های مربوط به تاریخ سید الشهداء

تعداد: 1
پرسش: توصیه به مطالعه تاریخ سید الشهداء در دهه اول محرم

کد: 2237گروه: تربیتی
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
الف) درس خواندن در روزهای شهادت ائمه علیهم السلام بهتر است صورت نگیرد؟ب)خواندن درس حوزوی و غیر آن در روز شهادت تفاوتی دارد؟ج) در دهه ی محرم درس خواندن چطور است؟(لطفا هم خواندن درس حوزوی را در این دهه بفرمایید و هم غیر آن) د) جواب قسمت "ج" بهتر است تا دهم محرم است یا تا دوازدهم یا بیشتر؟
شکرا جزیلا.
هو العلیم
1ـ اشکال ندارد . ولی در دهه محرم بهتر است تاریخ سیّد الشهداء و مقتل مطالعه شود و تا دوازدهم ادامه یابد.