گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1736
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی
استحباب تکبیرات ثلالث بعد از نماز

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
آيا اين مطلب صحيح است كه مي گويند مستحب است 3تكبير آخر نماز را به سمت راست و چپ و راست رو كرد و گفت؟( با توجه به اينكه فرموديد بعد از نماز قبل از اينكه از حالت نماز خارج شويم سجده شكر و سپس تسبيحات حضرت فاطمه سلام اللَه عليها را به جا آوريم.)
باتشكر فراوان.

هوالعلیم

بلی صحیح است.