پرسش و پاسخ های مربوط به تکبیر

تعداد: 3
پرسش: کیفیت اداء 3 تکبیر اخر نماز

کد: 1825گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
بعد از نماز بهتر است 3تكبير آخر را رو به قبله بگوييم؟(تا اينكه به سمت راست و چپ و راست صورت را بگردانيم)باتشكر فراوان.

هوالعلیم


بهتر است صورت به سمت طرفین منحرف شود.

پرسش: علت چرخاندن سر به سمت راست و چپ بعد از سلام نماز

کد: 1799گروه: احکام
سلام عليكم، بعد از سلام نماز در تكبير اول سر به سمت راست و تكبير دوم سر رو به رو و در تكبير سوم سر به سمت چپ گردانده مي شود. علت اين امر چيست كه بعد آن سر به سجده مي گذاريم؟

هوالعلیم

توجّه به یمین و یسار به معنای شمول همه بندگان خدا در همه نقاط است.

پرسش: استحباب تکبیرات ثلالث بعد از نماز

کد: 1736گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
آيا اين مطلب صحيح است كه مي گويند مستحب است 3تكبير آخر نماز را به سمت راست و چپ و راست رو كرد و گفت؟( با توجه به اينكه فرموديد بعد از نماز قبل از اينكه از حالت نماز خارج شويم سجده شكر و سپس تسبيحات حضرت فاطمه سلام اللَه عليها را به جا آوريم.)
باتشكر فراوان.

هوالعلیم

بلی صحیح است.