گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1761
تاریخ ثبت 1439/02/15
چرا نماز ظهر و عصر باید آهسته خوانده شود؟

سلام علیکم خدمت بزرگوارو آرزوی سلامتی شما ازخدای مهربان.
چرا نماز ظهر و عصر را باید آهسته خواند در صورتی که خداوند متعال در قران کریم فرموده نماز را نه آهسته و نه بلند بخوانید بلکه میانه بخوانید.
-