پرسش و پاسخ های مربوط به جهر و اخفات

تعداد: 1
پرسش: چرا نماز ظهر و عصر باید اهسته خوانده شود

کد: 1761گروه: احکام
سلام علیکم خدمت بزرگوارو آرزوی سلامتی شما ازخدای مهربان.
چرا نماز ظهر و عصر را باید آهسته خواند در صورتی که خداوند متعال در قران کریم فرموده نماز را نه آهسته و نه بلند بخوانید بلکه میانه بخوانید.

هوالعلیم


دستور به آهسته در سنّت رسول خدا است و آیه مربوط به نمازهای جهریّه ایست نه إخفائیّه!