پرسش و پاسخ های مربوط به عید غدیر

تعداد: 2
پرسش: هدیه به نیت روز غدیر

کد: 1921گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
اگر به نیت عید غدیر یا سایر روزهایی که در آنها سفارش به انفاق و هدیه به افراد شده است، زودتر از روز عید یا بعد از روز عید به افراد هدیه دهیم، ثواب هدیه ی در آن روز (که سفارش به احسان در آن روز شده)را دارد؟باتشکر فراوان.

هو العلیم

انشاء اللَه خداوند قبول می کند اگر به نیّت روز غدیر داده شده باشد.

پرسش: صدای دست و کل کشیدن بانوان

کد: 894گروه: احکام
در مورد جشنهایی که سالکان برگزار میکنند (غدیریه) اگر صدای کِل کشیدن خانمها و صدای دست خانمها به کوچه برود اشکال دارد؟
هوالعلیم
در صورتی که صدا شخصی نباشد ایرادی ندارد.