پرسش و پاسخ های مربوط به امام شناسی

تعداد: 1
پرسش: اثبات حقانیت شیعه

کد: 2026گروه: اعتقادات
با سلام خدمت حضرت عالی خواستم سؤالاتی را که درباره ی اینکه شیعه بر حق نیست و غیره جوابی قطعی را برایم توضیح دهید و منابعی را برای مطالعه نیز به ما معرفی کنید.

هوالعلیم

کتاب امام شناسی مرحوم والد علامه رضوان اللَه علیه شما را از سایرین بی نیاز می گرداند.