طرح مبانی اسلام

عید غدیر (تعداد جلسات: 11)

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتمجموعه ارزشمند سخنرانیهای عید غدیر که آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی به مناسبت عید غدیر در سالهالی مختلف فرمودند.

تاریخ سخنرانی1422/12/18

توضیحات1) چرا عید غدیر افضل اعیاد است؟
2) بیان معنای حقیقی عید و اینکه در اعیاد باید به چه چیزی توجه کرد؟
3) وظیفۀ شیعیان در احیای سنن اسلامی چیست؟
4) اختلاف اساسی شیعیان با عامّه در چه مسئله‌ای است؟
5) دو مسئلۀ سخت در رسالت پیامبر چه بود؟

تاریخ سخنرانی1423/12/18

توضیحات1) ولایت ائمه بر تمام شراشر وجودی انسان‌ها است!
2) علت خانه‌نشین شدن امیرالمؤمنین چه بود؟
3) علّت افضلیّت عید غدیر بر سایر اعیاد چیست؟
4) کسانی که در این زمانه ملبّس می‌شوند، جزء افتخارات ملّی هستند!
5) دو وظیفۀ اساسی طلاّب و توقّع مردم از آنها چیست؟

تاریخ سخنرانی1425/12/18

توضیحات1) رسیدن به مقام ولایت آرزوی شیفتگان حقیقت است اما چطور می‌شود به آن دست یافت؟
2) راه اهل‌بیت در این زمینه چه بوده است؟
3) استقامت در راه حق چقدر انسان را به مقام ولایت نزدیک می‌کند؟
4) سختی‌های پیغمبر و امیرالمؤمنین در راه حق.
5) اهمیت فلسفه و عرفان در فهم حقیقت توحید.
6) اهمیت عمامه‌گذاری در کلام اهل‌بیت و اولیا.

تاریخ سخنرانی1429/12/18

توضیحات1) فلسفۀ بعثت پیامبر چه بود؟
2) بی‌ارزش بودن عبادات، بدون پذیرش ولایت!
3) مکتب عرفان چگونه مکتبی است؟
4) آیا امیرالمؤمنین از رسیدن به منصب ولایت خوشحال بود؟
5) دعای همۀ موجودات عالم برای طالب علوم آل‌محمد!

تاریخ سخنرانی1430/12/18

توضیحات1) روز غدیر برای چه به‌وجود آمده است و در این روز باید به‌دنبال چه باشیم؟
2) اهل‌بیت در راه هدایت افراد چطور عمل می‌کردند و تفاوت ایشان با بقیه در چیست؟
3) ارمغان عید غدیر برای بشریت.
4) حقیقت معنای عصمت.
5) وظیفۀ شیعه و مخصوصاً معممین از طلاب چیست؟

تاریخ سخنرانی1431/12/18

توضیحات1) وابستگی رسالت پیامبر به ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین در روز غدیر.
2) نشانه‌های ورود در حریم ولایت امیرالمؤمنین.
3) ثمرات تبعیت از امیرالمؤمنین.
4) احادیثی در باب گناه و انحراف ابوبکر و عمر.
5) وظایف طلاب علوم دینی و هدف و مقصد آنان.

تاریخ سخنرانی1432/12/18

توضیحات1) هدف اولیا از تشکیل مجالس ذکر
2) ظهور مراتب ایمان بعد از رحلت پیامبر
3) معنای «ذکر» در روایت «ذِکرُ علیّ عبادةٌ»
4) انحصار اطلاق لفظ «امیرالمؤمنین» به علی ابن ابی‌طالب و لفظ «امام»
به معصوم
5) معنا و مصداق «کَلمةالله العُلیا»

تاریخ سخنرانی1433/12/18

توضیحات1) دیدگاه ما دربارۀ غدیر چگونه است و حقیقت غدیر به‌دنبال چه مطلبی است؟
2) رابطۀ غدیر با عقلانیت و رهایی از دام جهل چیست؟
3) امیرالمؤمنین در روز غدیر چه مسئله‌ای را برای مردم باز کرد؟
4) پیام غدیر برای انسان چیست؟
5) چرا آیۀ اکمال دین فقط برای غدیر آمد؟
6) کلام غدیر دربارۀ زمان غیبت امام زمان چیست؟
7) روایت «ما مثلک یا إلا کمثل سورة ﴿قل هو الله أحد﴾.
8) روایت امام عسکری دربارۀ چگونگی دستگیری خدا از بندگان.

تاریخ سخنرانی1435/12/18

توضیحات1) ارتباط مراتب ایمان افراد با میزان محبّت آنها نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام.
2) معنای عید غدیر در امروز برای ما چیست؟
3) حکایتی در اهمّیت انصاف و صداقت و پذیرش و اعلان اشتباه.
4) علی و حسین زمانِ ما کیست؟
5) اهمّیت و پاداش بی‌حدّ هدایت یک فرد به‌دست انسان.

تاریخ سخنرانی1436/12/18

توضیحات١) ملاک انتصاب امیرالمؤمنین علیه السلام چه بود؟
٢) تفاسیر و برداشت‌های مختلف در رابطه با مسئلۀ غدیر.
٣) مکتب اسلام و تشیّع، مکتب منطق است.
4) هیچ‌گاه حقیقت ولایت خانه‌نشین نمی‌شود.
5) هدف رسالت پیامبر چه بود؟

تاریخ سخنرانی1439/12/18

توضیحات1) علت نصب امیرالمؤمنین در روز غدیر چیست؟
2) معنای ولایت و اولویّت امیرالمؤمنین بر نفوس افراد چیست؟
3) ولایت، حلقۀ ارتباط بین انسان و پروردگار!
4) فرق بین ولیّ خدا و غیر او در چیست؟
5) فرمایش رسول خدا درتشخیص خیر و شر!