کتاب صوتی روح مجرد - جلسه35

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتبخش دوازدهمین: سفر حقیر به شام براى زیارت قبر بى بى زینب سلامُ اللَه علَیها و ملاقات با حضرت آقا حاج سید هاشم در عاشوراى سنه ١٤٠٠هجریه قمریه‌ از صفحه (648 ـ 671)