اخلاق وحکمت وعرفان

گلشن اسرار (تعداد جلدها: 1)

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاین اثر، دروس خارج فلسفه آیت الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس الله سرّه در حوزه علمیه قم می‌باشد که در آن به شرح و بررسی یکی از مهم‌ترین کتب فلسفی به نام «الحکمة المتعالیة‌ فی الاسفار العقلیه» اثر ملاصدرا پرداخته شده است.
شیوه مؤلف و شارح این اثر با الهام از صدرالمتألهین شیرازی، بیان تدریجی اصول و مبانی و دستاوردهای علوم الهی و مطالب عرفانی ـ حکمی به همراه بیان حکایات و قصص و مکاشفات و شهودات بزرگان می باشد.
جلد اول این کتاب در ویراست جدید، با زیر عنوان «مقدمات حکمت، احوال نفس وجود» در 29 مجلس تدوین یافته که پس از تعریف حکمت و فضیلت آن، به توضیح و بررسی مراحل حرکت و سیر تکاملی انسان در راه رسیدن به خدا در 4 سفر معنوی خود (اسفار اربعه) اختصاص یافته است.

توضیحاتاین اثر، دروس خارج فلسفه آیت الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس الله سرّه در حوزه علمیه قم می‌باشد که در آن به شرح و بررسی یکی از مهم‌ترین کتب فلسفی به نام «الحکمة المتعالیة‌ فی الاسفار العقلیه» اثر ملاصدرا پرداخته شده است.
شیوه مؤلف و شارح این اثر با الهام از صدرالمتألهین شیرازی، بیان تدریجی اصول و مبانی و دستاوردهای علوم الهی و مطالب عرفانی ـ حکمی به همراه بیان حکایات و قصص و مکاشفات و شهودات بزرگان می باشد.
جلد اول این کتاب در ویراست جدید، با زیر عنوان «مقدمات حکمت، احوال نفس وجود» در 29 مجلس تدوین یافته که پس از تعریف حکمت و فضیلت آن، به توضیح و بررسی مراحل حرکت و سیر تکاملی انسان در راه رسیدن به خدا در 4 سفر معنوی خود (اسفار اربعه) اختصاص یافته است.