مبانی اسلام نفحات انس

مدت زمان
2

مصاحبه ها در رابطه با شخصیت مرحوم آقای حاج سید هاشم حداد (۲)

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحات1 شدت اهتمام وتوجه مرحوم قاضی رضوان اللَه علیه نسبت مرحوم حداد. 2 مسئله جمعیت خاطر از مهمترین مسائل در راه تربیت وسیر وسلوک الهی بشمار می آید. 3 حقیقت تشیع به وجود امام زمان علیه السلام زنده است. 4 رسیدن به مقام توحید و لقاء پروردگار بدون ولایت ائمه معصومین سلام اللَه علیهم امکان پذیر نمی باشد. 5 ان...