سخنرانیهای مربوط به صدق و اخلاص

تعداد: 6

صوتهای مربوط به صدق و اخلاص

تعداد: 6

پرسش و پاسخ های مربوط به صدق و اخلاص

تعداد: 1
پرسش: لزوم سخن گفتن بر اساس صدق

کد: 382گروه: اخلاق وعرفان
با سلام خدمت حضرت آیت اللَه طهرانی.
نظر جناب عالی در مورد گفتن این که مثلا "انا کلب الحسین" یا "کلب زینبم"یا"ما کلب آستان اهل بیت هستیم"چیست؟اگر اشتباه است دلیل آن چیست؟

هوالعلیم

هرکس بر اساس فهم و ادراکش سخن میگوید و باید در سخن گفتن صادق بود. با ائمه شوخی نمیشود کرد. اینگونه سخن گفتن باید با توجه به معانی آن باشد.