قرآن وحدیث ودعاء

انوار الملکوت (تعداد جلدها: 2)

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتاین کتاب در ادامۀ سلسله مباحث «أنوار الملکوت» می‌باشد که از منظری توحیدی و عرفانی و... به اسرار روزه، نماز، مسجد، قرآن و دعا می‌پردازد. مرحوم علاّمه آیة اللَه العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ رضوان اللَه علیه ـ طیّ سخنرانی‌هایشان در ماه مبارک رمضان 1390 هجری قمری در مسجد قائم طهران، این سلسله مباحث را ایراد فرموده و چکیدۀ آن را در جُنگ‌های خود ثبت نموده بودند. ایشان به توفیق الهی در هنگام حیات پر برکتشان مباحث مربوط به قرآن را در چهار جلد تحت عنوان «نور ملکوت قرآن» به چاپ رساندند، که بعد از رحلت ایشان، این دست‌نوشته‌ها در دو جلد تنظیم، تحقیق، ترجمه و منتشر شد.

توضیحاتاین کتاب در ادامۀ سلسله مباحث «أنوار الملکوت» می‌باشد که از منظری توحیدی و عرفانی و... به اسرار روزه، نماز، مسجد، قرآن و دعا می‌پردازد. مرحوم علاّمه آیة اللَه العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ رضوان اللَه علیه ـ طیّ سخنرانی‌هایشان در ماه مبارک رمضان 1390 هجری قمری در مسجد قائم طهران، این سلسله مباحث را ایراد فرموده و چکیدۀ آن را در جُنگ‌های خود ثبت نموده بودند. ایشان به توفیق الهی در هنگام حیات پر برکتشان مباحث مربوط به قرآن را در چهار جلد تحت عنوان «نور ملکوت قرآن» به چاپ رساندند، که بعد از رحلت ایشان، این دست‌نوشته‌ها در دو جلد تنظیم، تحقیق، ترجمه و منتشر شد.