اعتقادات

امام شناسی (تعداد جلدها: 17)

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتمجموعۀ «امام شناسی» از آثار نفیسِ علامه آیة‌الله حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی قدّس الله سرّه بوده که از آنجایی که مسئله امامت و ولایت از مهم‌ترین مسائل حیاتی است و با شناخت آن تمام استعدادهای انسان، در مسیر کمال، رشد و نموّ خواهد کرد، علامه طهرانی به تألیف چنین اثر گرانسنگی در 18 مجلّد، مبادرت نموده و در قالبِ بحث‌های تفسیری، فلسفی، عرفانی، روایی، تاریخی و اجتماعی دربارۀ امامت و ولایت به طور کلی؛ و امامت و ولایتِ امیرالمؤمنین و ائمۀ معصومین علیهم‌السلام به طور جزئی، و همچنین نقد و بررسی آراء اهل سنّت، به بحثهای استدلالی و علمی، و ابحاث حلّی و نقدی پرداخته‌اند. 
• مباحثی مبسوط پیرامونِ: عصمت و ولایت پیامبران و ائمه علیهم‌السلام، شرح و بسط معنای ولایت تکوینی، وصایت و اعلمیتِ امیرالمؤمنین علیه‌السلام، بحثی مبسوط دربارۀ غدیر در چهار مجلد، شناخت شیعه، تقدم شیعه در تدوین علوم، قیام‌های شیعه در زمان اهل‌بیت، پایگاه علمی امام صادق علیه‌السلام و پیرامون جعل حدیث. 
• تفسیر مبسوط آیاتِ مربوط به ولایت: از جمله آیۀ اولی‌الأمر، آیۀ تطهیر، آیۀ اِکمال، آیۀ تبلیغ، آیۀ ولایت و آیۀ مباهله. 
• مباحثی مبسوط پیرامونِ احادیث متواتر دربارۀ ولایت: همچون حدیث ولایت، حدیث منزلت، حدیث ثقلین، حدیث غدیر، حدیث باب مدینۀ علم؛ از حیث سند و دلالت.

توضیحاتجلد اول از مجموعۀ «امام شناسی» از آثار نفیسِ علامه آیة‌الله حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی قدّس الله سرّه بوده که پیرامون مسئله «عصمت انبیاء و ائمه علیهم‌السلام» و «معنای کلی ولایت تکوینی» در قالب بحثهای تفسیری و فقه الحدیث، و ابحاث فلسفی، عرفانی، تاریخی و اجتماعی به رشتۀ تحریر درآمده و به ساحت علم و معرفت تقدیم شده است. 
مهم‌ترین مباحث مندرج در این مجلّد: 
• لزوم عصمت انبیاء و ائمه علیهم‌السلام و بیان لوازم عصمت 
• اصل وراثت در عصمت مربوط به ملکوتِ نفس است 
• عصمت انبیاء منافاتی با اختیاری بودن افعال آنان ندارد 
• منصب امامت از نبوّت بالاتر است 
• معنای ولایت تکوینیِ امام به اذن خدا  
• شرط تحقّق امامت، عبورِ امام از هستیِ خود و تحقق به هستیِ خداست 
• ضرورت تبعیّت از امام، بخاطر ضرورت تبعیت از حق است 
• لازمۀ عصمت، هدایت به حق است 
• ملاکِ تبعیت از ائمه علیهم‌السلام، تبعیت از اعلم است

توضیحاتجلد دوم از مجموعه «امام شناسی» از آثار نفیسِ علامه طهرانی قدّس الله سرّه بوده که پیرامون «تفسیر آیۀ اولی‌الأمر» و «وصایت امیرالمؤمنین علیه‌السلام» در قالب بحثهای تفسیری و فقه الحدیث، و ابحاث فلسفی، عرفانی، تاریخی و اجتماعی به رشتۀ تحریر درآمده و به ساحت علم و معرفت تقدیم شده است. 
مهم‌ترین مباحث مندرج در مجلد دوم: 
• تفسیر آیه «اطاعت از اولی‌الأمر» 
• مراد از اولوالأمر، ائمۀ معصومین هستند 
• پاسخ به اشکالات اهل سنت به دلالت آیۀ اولوالأمر از منظر شیعه 
• نقد نظریۀ عصمتِ «اجتماع اهل حلّ و عقد» 
• آراء اکثریت مردم نمی‌تواند معیار انتخاب امام معصوم باشد 
• قوانین دین بر اساس توحید است و امام، انسان واصل به توحید 
• قرآن به وسیلۀ امام، هدایت‌کنندۀ بشر است 
• امام باید افضل و در رأس امور امت باشد 
• وصایت امیرالمؤمنین علیه‌السلام از جانب رسول‌خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله 
• اخوّت امیرالمؤمنین با رسول خدا در همۀ مراتب 
• خلقت رسول خدا و امیرالمؤمنین از نور واحد

توضیحاتجلد سوم از مجموعۀ «امام شناسی» از آثار نفیسِ علامه آیة‌الله حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی قدّس الله سرّه بوده که پیرامون «شناخت هویّت شیعه» و «تفسیر آیۀ تطهیر» در قالب بحثهای تفسیری و فقه الحدیث، و ابحاث فلسفی، عرفانی، تاریخی و اجتماعی به رشتۀ تحریر درآمده و به ساحت علم و معرفت تقدیم شده است. 
مهم‌ترین مباحث مندرج در این مجلّد: 
• لزوم متابعت از اعلم 
• اگر امام را نشناسیم به مرگ جاهلیت مرده‌ایم 
• معنای حقیقیِ مرگ جاهلی 
• شأن نزول آیه «خَیرُ البریّة» امیرالمؤمنین علیه‌السلام است 
• تشیّع یک فرقۀ خاص از اسلام نیست؛ بلکه حقیقت اسلام است 
• اتحاد معنوی میانِ ارواح مؤمنین و ائمۀ معصومین علیهم‌السلام 
• صفات و نشانه‌های شیعه 
• احوال سنّی‌های مستضعف و عاقبت آنها 
• تفسیر «آیۀ تطهیر» و پاسخ به شبهاتِ وارده پیرامونِ این آیه 
• سیرۀ شیخین ملاک عمل نیست و توضیحی پیرامون بدعتهای عمر

توضیحاتجلد چهارم از مجموعۀ «امام شناسی» از آثار نفیسِ علامه آیة‌الله حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی قدّس الله سرّه بوده که پیرامون «وراثت در ولایت» و «فضایل امیرالمؤمنین علیه‌السلام» در قالب بحثهای تفسیری و فقه الحدیث، و ابحاث فلسفی، عرفانی، تاریخی و اجتماعی به رشتۀ تحریر درآمده و به ساحت علم و معرفت تقدیم شده است. 
مهم‌ترین مباحث مندرج در این مجلّد: 
• امام وارث جنبه‌های روحی و علمیِ پیامبران، و وارث همۀ علوم قرآن است 
• امیرالمؤمنین وارث جمیع کمالاتِ پیامبر اکرم به جز نبوّت می‌باشد 
• امیرالمؤمنین وجود باقیۀ رسول خدا است 
• ابتلائات و امتحانات عجیب امیرالمؤمنین علیه‌السلام 
• نقش امام تنها حفظ نظام اجتماع نیست، بلکه حفظ ربط تکوینی بین خدا و خلق است 
• هیچ‌گاه زمین از حجّت خدا خالی نیست 
• مقصود از «عالم به کتاب» در آیۀ قرآن، امیرالمؤمنین علیه‌السلام است 
• مراد از «هادی» در آیۀ «لکلِ قومٍ هادٍ» امیرالمؤمنین علیه‌السلام است

توضیحاتجلد پنجم از مجموعۀ «امام شناسی» از آثار نفیسِ علامه آیة‌الله حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی قدّس الله سرّه بوده که پیرامون «حقیقت ولایت و رابطۀ آن با توحید» در قالب بحثهای تفسیری و فقه الحدیث، و ابحاث فلسفی، عرفانی، تاریخی و اجتماعی به رشتۀ تحریر درآمده و به ساحت علم و معرفت تقدیم شده است. 
مهم‌ترین مباحث مندرج در این مجلّد: 
• تحقیق معنای لغوی و اصطلاحی «ولایت» و اقسام آن از «ولایت تکوینی و تشریعی» 
• پیمودن طریق ولایت مبتنی بر چشم‌پوشی از همه چیز جز خداست 
• عارفان حق، ذات خداوند را عبادت می‌کنند 
• انسان کامل متحقّق به ولایت مطلقۀ خداست 
• ولایت عین توحید بوده و برای قوامِ عالَم ضروری است 
• ولایت ولیّ خدا همچون صورت و نقشِ ولایت کلیۀ الهیه است 
• لقاء امام زمان علیه‌السلام را برای «کشف ولایت» و «لقاء خدا» باید خواست 
• مهم معرفت به حقیقت امام زمان علیه‌‌السلام است نه تشرّف به حضور مادیِ ایشان 
• انحرفات عقیدتی فرقۀ وهابیت در توحید 
• انحرفات طائفۀ شیخیه در قائل شدن به وجودِ استقلالی برای امام 
• تفسیر «آیۀ ولایت» و پاسخ به شبهاتِ وارده بر مفاد این آیه

توضیحاتجلد ششم از مجموعۀ «امام شناسی» از آثار نفیسِ علامه آیة‌الله حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی قدّس الله سرّه بوده که پیرامون «بخش اول از موضوع غدیر»، «کیفیت حجة الوداع» و «اثبات بنای اسلام بر سال و ماه قمری» در قالب بحثهای تفسیری و فقه الحدیث، و ابحاث فلسفی، عرفانی، تاریخی و اجتماعی به رشتۀ تحریر درآمده و به ساحت علم و معرفت تقدیم شده است. 
مهم‌ترین مباحث مندرج در این مجلّد: 
• میزان و محور حقّ، علیّ علیه السلام است 
• بیان مبسوط جریان آخرین حجّ رسول خدا در تمهید واقعۀ غدیر خمّ 
•  بحث مفصّل تفسیری، روائی، فقهی و تاریخی دربارۀ بناء اسلام بر سال و ماه قمری  
•  دست استعمار در احیای ‌آداب و رسوم ملّی و تغییر تاریخ مسلمین، و اماتۀ آداب و رسوم دینی 
• تقویم قمری از ضروریّات اسلام است و ضمیمه نمودن تاریخ شمسی به آن نیز صحیح نمی‌باشد 
• تغییر تاریخ قمری به شمسی، موجب نسخ اسلام و برقراریِ متد غرب و غرب‌گرائی است 
• یکی از أرکان مهمّ وحدت اسلامی، اتّحاد تاریخ است 
• فوائد سال قمری و ضررهای سال شمسی 
• گزارش مستند و تحلیل عملکرد مجلس شورای ملّيِ استعماري در تغيير تاريخ هجريّ قمري به شمسي

توضیحاتجلد هفتم از مجموعۀ «امام شناسی» از آثار نفیسِ علامه آیة‌الله حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی قدّس الله سرّه بوده که پیرامون «بخش دوم از موضوع غدیر: بحثی مبسوط درباره حدیث ولایت» و «تفسیر آیۀ تبلیغ» در قالب بحثهای تفسیری و فقه الحدیث، و ابحاث فلسفی، عرفانی، تاریخی و اجتماعی به رشتۀ تحریر درآمده و به ساحت علم و معرفت تقدیم شده است. 
مهم‌ترین مباحث مندرج در این مجلّد: 
• نصب امیرالمؤمنین در روز غدیر به ولایت عامّه مطلقه 
• ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین علیه‌السلام در طول دوران نبوت 
• موارد مخالفت صریح عمر با رسول خدا صلی الله علیه و آله 
• نظریه عمر در امامت، نظریه ماکیاول است 
• مشکلات و پیامدهای تحمّل ولایت 
• شرح واقعۀ عظیم و تاریخی غدیر خم و خطبه‌های رسول الله صلی‌الله علیه و‌ آله 
• بحث و تحقیق در شأن نزول و مفاد «آیه تبلیغ» 
• تحقیقی بلیغ در سند و مفادِ حدیث ولایت: مَن کُنتُ مَولاه فعَلیٌّ مولاه 
• راویان و لغویین و دانشمندانِ علوم مختلف که واقعۀ غدیر خم را نقل کرده‌اند 
• تحقیق معنای حقیقی «مولیٰ» و «ولایت» در لغت و موارد استعمال آنها 
• مقصود از «مولا» در حدیث غدیر، همراه با ذکر ادله و شواهد بر اثبات معنایِ صحیح آن

توضیحاتجلد هشتم از مجموعۀ «امام شناسی» از آثار نفیسِ علامه آیة‌الله حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی قدّس الله سرّه بوده که پیرامون «بخش سوم از موضوع غدیر: تفسیر آیۀ اکمال» و «مسئله غصب خلافت» در قالب بحثهای تفسیری و فقه الحدیث، و ابحاث فلسفی، عرفانی، تاریخی و اجتماعی به رشتۀ تحریر درآمده و به ساحت علم و معرفت تقدیم شده است. 
هم‌ترین مباحث مندرج در این مجلّد: 
• تفسیر آیۀ اکمال : الیوم اکملتُ لَکُم دِینَکم 
• روایات اَعلام شیعه و بزرگانی از عامه درباره نزول آیۀ اکمال دین 
• مراد از نعمت، ولایت است 
• تهنیت عمر و ابوبکر و اقرار به ولایتِ علی‌بن‌ابی‌طالب علیه‌السلام 
• وجوه مختلف بطلان رأی‌گیری در سقیفه 
• امیرالمؤمنین لقب خاص علی‌بن‌ابی‌طالب است 
• امیرالمؤمنین همچون رسول خدا عاشق هدایت مردم بود 
• لفظ روحانی و روحانیت در اسلام نیست و از اصطلاحات نصاریٰ است 
• امیرالمؤمنین علیه‌السلام میزان سنجش نیکی‌ها و زشتی‌ها است 
• روایات وارده درباره اینکه مردم با ولایت امتحان می‌شوند

توضیحاتجلد نهم از مجموعۀ «امام شناسی» از آثار نفیسِ علامه آیة‌الله حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی قدّس الله سرّه بوده که پیرامون «بخش چهارم از موضوع غدیر: عید غدیر، معنای حقیقی عید و آداب آن» و «استشهادها به حدیث غدیر در طول تاریخ» در قالب بحثهای تفسیری و فقه الحدیث، و ابحاث فلسفی، عرفانی، تاریخی و اجتماعی به رشتۀ تحریر درآمده و به ساحت علم و معرفت تقدیم شده است. 
مهم‌ترین مباحث مندرج در این مجلّد: 
• استشهادات به حدیث غدیر توسط صحابه، علماء، و حتی دشمنان اهل‌بیت علیهم‌السلام 
• مجلس پراهمیت مأمون با علمای‌عامّه دربارۀ ولایت امیرالمؤمنین علیه‌السلام 
• نزول آیۀ «سأل سائل..» دربارۀ منکر حدیث غدیر و پاسخ به شبهات ابن‌تیمیه 
• نزاع شیعه و اهل سنت در اصول شریعت است نه در فروعات 
• معنای عید در لغت و اصطلاح 
• عید غدیر، عید بزرگ اسلام و عید تهنیت است 
• عید‌غدیر، افضل اعیاد و روز نزول جمیع خیرات و برکات است 
• بهترین لباس آنستکه انسان را از خدا به غیر خدا مشغول نکند 
• تأسّی به رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله در همۀ جهات ـ از جمله در لباس ـ موجب نجات،‌ و تقلید از کفار موجب خواری و ذلّت است

توضیحاتجلد دهم از مجموعۀ «امام شناسی» از آثار نفیسِ علامه آیة‌الله حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی قدّس الله سرّه بوده که پیرامون «حدیث منزلت از حیث سند و دلالت» در قالب بحثهای تفسیری و فقه الحدیث، و ابحاث فلسفی، عرفانی، تاریخی و اجتماعی به رشتۀ تحریر درآمده و به ساحت علم و معرفت تقدیم شده است. 
مهم‌ترین مباحث مندرج در این مجلّد: 
• بحثی مبسوط دربارۀ سند و متنِ حدیث «منزلت»  
• احتجاجات و استشهادات به حدیث «منزلت» 
• استضعاف امیرالمؤمنین علیه‌السلام همانند حضرت هارون علیه‌السلام 
• پاسخ به شبهات ابن‌تیمیه دربارۀ حدیث منزلت 
• وزارت و خلافت علی‌ علیه‌السلام از روز اول دعوت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله 
• مصائب وارده بر حضرت فاطمۀ زهراء سلام‌الله‌علیها پس از رحلت پیامبر 
• چرا سعد‌ابن‌ابی‌وقاص با آن سوابق در اسلام و اعتراف به افضلیت امیرالمؤمنین علیه‌السلام از بیعت تخلّف ورزید؟ 
• اشکالات کلامی اعتراضات عمر به رسول‌خدا 
• دربارۀ سوء قصد و اهتمام به ترور پیامبر اکرم توسط منافقین 
• علت عدم قیام امیرالمؤمنین پس از رحلت رسول‌خدا 
• علت بیشتر ذکر شدن قضایایِ قوم بنی‌اسرائیل و حضرت موسی علیه‌السلام در قرآن

توضیحاتجلد یازدهم از مجموعۀ «امام شناسی» از آثار نفیسِ علامه آیة‌الله حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی قدّس الله سرّه بوده که پیرامون «اعلمیت امیرالمؤمنین علیه‌السلام»، «حدیث باب مدینة‌العلم از حیث سند و دلالت» و «قضاوتهای امیرالمؤمنین علیه‌السلام» در قالب بحثهای تفسیری و فقه الحدیث، و ابحاث فلسفی، عرفانی، تاریخی و اجتماعی به رشتۀ تحریر درآمده و به ساحت علم و معرفت تقدیم شده است. 
مهم‌ترین مباحث مندرج در این مجلّد: 
• علم و عرفان خداوندی، از شرائط اولیه رهبری 
• دین اسلام شرط رهبری را اعلمیّت از جمیع افراد امت می‌داند 
• اعلمیت امیرالمؤمنین بر طبق روایات متواتره از پیامبر و اجماع مسلمین بلکه موحدین 
• بحث مفصل دربارۀ سند و دلالت حدیث «انا مدینة العلم و علیٌّ بابها»  
• نمونه‌های متعددی از قضاوتهای شگفت‌انگیز و حل مسائل مشکل توسط امیرالمؤمنین علیه‌السلام 
• حکومت غاصبان، مانع بهرمندی مردم از سرمایه‌های الهی 
• جهالت غاصبان خلافت به معارف دینی و مسائل شرعی 
• گوشه‌ای از جنایات وهابی‌ها 
• حذف بخاری و مسلم، فضائل و مناقب امیرالمؤمنین علیه‌السلام را از روایات  
• جهل به مقام والای امیرالمؤمنین علیه‌السلام، علّت کنار زدنِ او از خلافت 
• امیرالمؤمنین، معشوق حقیقی ممکنات در عالم امکان

توضیحاتجلد دوازدهم از مجموعۀ «امام شناسی» از آثار نفیسِ علامه آیة‌الله حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی قدّس الله سرّه بوده که پیرامون «علوم امیرالمؤمنین علیه‌السلام؛ اعم از علوم باطنی و ظاهری، و علم به ادیان مختلف» در قالب بحثهای تفسیری و فقه الحدیث، و ابحاث فلسفی، عرفانی، تاریخی و اجتماعی به رشتۀ تحریر درآمده و به ساحت علم و معرفت تقدیم شده است. 
مهم‌ترین مباحث مندرج در این مجلّد: 
• علم امام و رسول، عين علم ذات حقّ  
• منظور از اختصاص علم غیب به ذات حق 
• نمونه‏‌هاى متعدّدى از إخبارات غيبى اميرالمؤمنين عليه‌‏السّلام‏ 
• جمع‌‏آورى قرآن توسّط آن حضرت‏ 
• عمَر چون قدرت بر پاسخ نداشت سؤال از معانى و مفاهيم قرآن را منع كرد 
• لزوم رجوع به امام در رابطه با قرآن‏ 
• سبقت اميرالمؤمنين عليه‏‌السّلام بر همگان در جميع علوم 
• بازگشت همۀ علوم به آنحضرت 
• اميرالمؤمنين عليه‏السّلام عالم به تورات و انجيل 
• کلام «سلونى قبل ان تفقدونی»‏ راجع به حقائق و باطن قرآن است؛ نه ظاهر آن‏ 
• اوج معارف إلهيه در خطبه‏‌هاى توحيدى اميرالمؤمنين عليه‏‌السّلام‏ 
• توضيح وتفسير توحيد حقّه حقيقيۀ ذات حقّ تعالى‏ 
• معرفت امام، عالى‏ترين وسيله براى رسيدن به توحيد است‏

توضیحاتجلد سیزدهم از مجموعۀ «امام شناسی» از آثار نفیسِ علامه آیة‌الله حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی قدّس الله سرّه بوده که پیرامون «حدیث ثقلین از حیث سند و دلالت» در قالب بحثهای تفسیری و فقه الحدیث، و ابحاث فلسفی، عرفانی، تاریخی و اجتماعی به رشتۀ تحریر درآمده و به ساحت علم و معرفت تقدیم شده است. 
مهم‌ترین مباحث مندرج در این مجلّد: 
• تفسیر آیۀ « وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُل..‏» 
• بیان برخی وقایع جنگ اُحُد و پایداری امیرالمؤمنین در دفاع از جان پیامبر 
• فرار عمر و عثمان در جنگ احد 
• کثرت خیانتها و جنایتهای عثمان 
• جریان عبارت مشهور عمَر که گفت «ان الرجل لیهجر: این رجل (پیامبر) هذیان می‌گوید» 
• نقشه غصب خلافت توسط ابوبکر و عمر و همدستانشان 
• علت عدم تصریح به نام علی‌ علیه‌السلام در قرآن 
• منع عمَر ار بحث از سنت پیغمبر 
• جنایات عمَر مسیر تاریخ را عوض کرد 
• بحثی مشروح و مفصل درباره حدیث ثقلین از جهت سند و هم از جهت دلالت 
• دلالت حدیث ثقلین بر عصمت اهل بیت 
• امام با قرآن در همۀ عوالم معیّت دارد

توضیحاتجلد چهاردهم از مجموعۀ «امام شناسی» از آثار نفیسِ علامه آیة‌الله حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی قدّس الله سرّه بوده که پیرامون «تدوین حدیث نزد شیعه و اهل‌سنت» و «بحثی مبسوط در عدم تحریف قرآن» در قالب بحثهای تفسیری و فقه الحدیث، و ابحاث فلسفی، عرفانی، تاریخی و اجتماعی به رشتۀ تحریر درآمده و به ساحت علم و معرفت تقدیم شده است. 
مهم‌ترین مباحث مندرج در این مجلّد: 
• اهمیت تدریس و کتابت 
• منع عمر از كتابت حديثِ پيامبر 
• منع عمر از كتابت بر اساس اغراض سياسى بوده است‏ 
• آفات اعتقاد به «حسبنا كتاب الله‏» 
• دلایل نیاز به سنّت پیامبر و همچنین شواهد بسیار تاریخی بر مطلوبیت کتابت حدیث 
• اعتراف أحمد أمين به غلط بودن خلافت أبو بكر و عمر، و مطاعن عثمان 
• اعترافات احمد امين به منع عمر از وصیت پیامبر در مرض موت 
• بحثی مفصل در عدم تحریف قرآن، و نقد و بررسی ادلۀ قائلان به تحریف  
• نقدی بر مکتب اخباری 
• بحثی مشروح دربارۀ تدوین حدیث در نزد اهل سنت 
• ابحاثی درباره روایات اسرائیلیات، روایات ابوهریره و مانند آن 
• کتابهایی غیر از قرآن که در خانۀ اهل‌بیت بوده است

توضیحاتجلد پانزدهم از مجموعۀ «امام شناسی» از آثار نفیسِ علامه آیة‌الله حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی قدّس الله سرّه بوده که پیرامون «اهمیت صحیفۀ سجادیه و تواتر آن»، «بررسی قیامهای شیعه در زمان اهل‌بیت» و «تفاوت نفوس اهل‌بیت» در قالب بحثهای تفسیری و فقه الحدیث، و ابحاث فلسفی، عرفانی، تاریخی و اجتماعی به رشتۀ تحریر درآمده و به ساحت علم و معرفت تقدیم شده است. 
مهم‌ترین مباحث مندرج در این مجلّد: 
• روایاتی در ترغیب به کتابت و ثبت علم  
• اولین مصنف در اسلام امیرالمؤمنین علیه‌السلام و پس از او شیعیانش بودند 
• اهمیت صحیفۀ سجادیه و ضرورت انس با آن 
• تاریخچۀ تدوین صحیفه کاملۀ سجادیه و اثبات تواتر آن 
• مشروع بودن حق‌التألیف و حق الترجمه 
• ذکر «آل» در صلوات دلالت بر اتحاد نفوس امامان با پیامبر اکرم دارد 
• تعصب سنیان و تحریف روایات 
• قتل عام شیعیان و سوزاندن کتابخانه‌ها توسط برخی از اهل‌سنت 
• بحث از قیام علویان  
• شرح حالات و فضایل زید بن علی‌ علیه‌السلام و قیام وی علیه ظلم 
• نقد نظریه محدث قمی در بازگو نکردن برخی حقائق مسلم تاریخی بخاطر مصلحت اندیشی پنداری 
• اختلاف نفوس ائمۀ طاهرین  
• خلقت مجرد و نورانی امامان توأم با اختیار  
• درباره عاشورا و شهادت حضرت علی‌اکبر و علی‌اصغر علیهما السلام

توضیحاتجلد شانزده‌و‌هفده از مجموعۀ «امام شناسی» از آثار نفیس علامه آیة‌الله حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی قدّس الله سرّه بوده که پیرامون «تقدّم شیعه در جمیع علوم»، «پایگاه علمی امام صادق علیه‌السلام» و «شرح حال ائمۀ چهارگانۀ اهل‌سنت» در قالب بحثهای تفسیری و فقه الحدیث، و ابحاث فلسفی، عرفانی، تاریخی و اجتماعی به رشتۀ تحریر درآمده و به ساحت علم و معرفت تقدیم شده است. 
مهم‌ترین مباحث مندرج در این مجلّد: 
• تقدم شیعه در جمیع علوم، و تأسیس و تدوین آن 
• شيعه به پيروى از ائمّۀ خود حديث را می‌نوشتند 
• شرح حال معروف کرخی و توثیق وی 
• سیر علوم و تاریخ شیعه در عصر جمیع اهل‌بیت علیهم‌السلام 
• بلند‌پایگیِ پایگاه علمی امام صادق علیه‌السلام 
• علل نامیده شدن تشیّع به مذهب جعفری 
• کار امام صادق علیه‌السلام آفتابی نمودن اسلام حقیقی بود 
• آزار و اذیتهای منصور دوانیقی نسبت به امام صادق علیه‌السلام 
• بحثی مشروح از آراء و انظار ائمۀ اربعۀ اهل سنت: مالک بن انس، ابوحنیفه، ابن‌ادریس شافعی، احمد‌بن‌حنبل 
• مناقب ساختگی برای ابوحنیفه 
• مخالفتهای ابوحنیفه با رسول خدا ‌صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلّم

توضیحاتجلد هجدهم از مجموعۀ «امام شناسی» از آثار نفیسِ علامه آیة‌الله حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی قدّس الله سرّه بوده که پیرامون «علوم لدنّی امام صادق علیه‌السلام»، «جنایات و تحریفات معاویه و اتباع او» و « بحثی پیرامون جعل حدیث توسط بنی‌امیه» در قالب بحثهای تفسیری و فقه الحدیث، و ابحاث فلسفی، عرفانی، تاریخی و اجتماعی به رشتۀ تحریر درآمده و به ساحت علم و معرفت تقدیم شده است. 
مهم‌ترین مباحث مندرج در این مجلّد: 
• علوم لَدنّی و متنوّعِ حضرت امام صادق علیه‌السلام 
• افتخار ابوحنیفه به شاگردی امام صادق علیه‌السلام 
• مباحثات توحیدیِ امام صادق علیه‌السلام با مُلحدین 
• در عُرف شیعه به غیر معصوم «امام» نمی‌‌گویند 
• لقب «امام» و «اولواالامر» مختص به معصوم است 
• لزوم حفظ آثار اسلامی مانند منبر و غیره 
• معاویه سیر نبوّت عادله را به طاغوتیّت جبّاره برگردانید 
• بحثی مشروح از جنایات و نفاقِ بنی‌امیّه خصوصاً معاویه 
• شرحی مفصّل از بازارِ جعل حدیث در میان بنی‌امیه 
• بحثی دربارۀ روایات مجعولۀ اسرائیلیات و کیفیت ورودش به دنیای اسلام 
• ابحاثی مفصّل دربارۀ مطاعنِ کعب‌الأحبار و ابوهریره و جعلیات آنها 
• تولّی و تبرّی، از اصول مسلّمۀ شیعه