تاریخی واجتماعی

سیری در تاریخ پیامبر اکرم صلّی اللَه و علیه و آله و سلّم (تعداد جلدها: 2)

پدیدآور آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتکتاب سیری در تاریخ پیامبر اکرم صلّی اللَه و علیه و آله و سلّم حاصل مجالس مؤلّف محترم در بیان تاریخ اسلام با رویکرد تحلیل و بررسی تاریخ پیامبر اکرم و تأثیر آن بر نگرش انسان به معارف شریعت می‌باشد، که در زمان حیات والد معظّمشان، حضرت علامه طهرانی رضوان اللَه علیه ایراد شده و در سه مجلّد تبویب گردیده است.

توضیحاتجلد اول از مجموعۀ وزین «سیری در تاریخ پیامبر اکرم» حاصل بیانات حضرت آیت‌اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی پیرامون «تاریخ پیامبر اسلام با رویکردی تحلیلی، تربیتی، اعتقادی و عرفانی» می‌باشد که در زمان حیات والد معظّم‌شان حضرت علامه طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّهما ایراد گردیده است. در این مجلد، حضرت آیت‌اللَه طهرانی با ایراد بیاناتی شیوا و سلیس، پیرامون تاریخ پیامبر اکرم ـ صلّی‌اللَه‌علیه‌و‌آله ـ به بررسی و تحلیل «ابعادِ مُلکی و ملکوتیِ تاریخ آن‌حضرت از دوران کودکی تا دوران رسالت و بعد از آن» با تکیه بر آیات و روایات مربوطه و مبانی عقلی و عرفانی، پرداخته‌‌اند که در نوع خود بی‌نظیر است. این بیانات به‌همراه مقدمۀ ایشان به زیور طبع آراسته و به ساحت علم و فضیلت تقدیم می‌گردد.
اهم مطالبِ این مجلّد:
• اهمیت تأمّل در تاریخ ادیان خصوصاً اسلام
• تأثیر مطالعه سیرۀ پیامبر و اهل‌بیت در فهم دین
• لزوم اقتدا به سیرۀ رسول‌اللَه
• اسوه‌بودن تمام زندگی پیامبر از طفولیّت تا وفات
• تحلیل اسرار ولادت پیامبر اکرم
• ویژگی‌های روحی پیامبر در کودکی و جوانی
• علت عصمت آن‌حضرت از بدوِ تولّد
• الگو‌ بودن حضرت خدیجه علیها‌السلام برای جمیع انسان‌ها
• تأثیرات ملکوتی ازدواج پیامبر اکرم با حضرت خدیجه
• احاطۀ علمی معصومین به‌واسطۀ اتصال به مراتب اسماء و صفات‌الهی
• مضرّات وصول به حقیقت از راه معجزات ظاهری
• کیفیت تأثیر تجلیّات‌ذاتی پیامبر اکرم بر جسم ایشان
• قرآن حکایت‌کننده از تکوین، و منطبق با تمام مراتب نفس
• اختلاف انبیاء بخاطر تفاوت در سعۀ صدر
• اسرار اعلام وصایت امیرالمؤمنین در جریان انذار عشیره

توضیحاتجلد دوم از مجموعۀ وزین «سیری در تاریخ پیامبر اکرم» حاصل بیانات حضرت آیت‌اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی پیرامون «تاریخ پیامبر اسلام با رویکردی تحلیلی، تربیتی، اعتقادی و عرفانی» می‌باشد که در زمان حیات والد معظّم‌شان حضرت علامه طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّهما ایراد گردیده است. در این مجلد، حضرت آیت‌اللَه طهرانی با ایراد بیاناتی شیوا و سلیس، پیرامون تاریخ پیامبر اکرم ـ صلّی‌اللَه‌علیه‌و‌آله ـ به بررسی و تحلیل «نحوۀ شناخت سیره انبیاء» و «چگونگی تبعیت از حرکت انبیاء و اولیاء» و «لزوم عقلانیت و یقین در تأسّی به انبیاء و اولیاء» با تکیه بر آیات و روایات مربوطه و مبانی عقلی و عرفانی، پرداخته‌‌اند که در نوع خود بی‌نظیر است. این بیانات به‌همراه مقدمۀ ایشان در مجلد اول، به زیور طبع آراسته و به ساحت علم و فضیلت تقدیم می‌گردد.
اهم مطالبِ این مجلّد:
• فرق بین امام واقعی و امام ساختۀ اوهام و تخیّلات
• «تبلیغات» بزرگترین وسیلۀ استعمار برای از بین بردن تعقّل در مسلمین
• جعل حدیث و تحریف در دین توسّط علمای سوء
• خصوصیات علمای راستین و مبلغان حقیقی دین خدا
• تأثیر فتاوای انحرافی علمای سوء در انحطاط دینِ مردم عوام
• روش‌های استعمار و رژیم‌های ظالم در استفاده از علمای سوء
• اهمیت یقین در تشخیص سیره اهل‌بیت
• شک و تردید به مسیر، بالاترین خطر در راه خدا
• راه حصول مرتبۀ یقین قلبی و علم باطنی
• تفاوت یقین ظاهری و یقین باطنی
• علت نیاز به پیامبر و امام جهت تکامل نفوس
• محدودۀ حجیت حکم عقل و شرع، و حکم امام علیه‌‌السلام
• معنای «معروف» و «منکر» در فرهنگ اسلام و جاهلیّت