101

جلسه ۱۰۱

3598
مشاهده متن

پدیدآورآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

گروهمنظومه

مجموعهامور عامه - فریده ۳:‌ قدم وحدوث


توضیحات

الفریدة الثالثة فی القدم و الحدوث‏ 24ـ غرر فی تعریفهما و تقسیمهما
/0
پی دی اف پی دی اف موبایل ورد صوت