109

جلسه ۱۰۹

2490
مشاهده متن

پدیدآورآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

گروهمنظومه

مجموعهامور عامه - فریده ۳:‌ قدم وحدوث


توضیحات

28. غرر في تعيين ما فيه التقدم في كل واحد منها[السبق‌]
/0
پی دی اف پی دی اف موبایل ورد صوت