سال 1430 - جلسه15

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1430/09/29

توضیحاتفقره دعا: اِذَا رَأيتُ مَولاي ذُنُوبِي فَزِعتُ، وَ اِذَا رَأيتُ كَرَمَكَ طَمِعتُ 1 حقیقت دین و شریعت بر اساس فطرت و منطبق بر آن می باشد. 2 در مکتب عرفان هر شخص حتّی به دشمن خود نیز نباید دروغ بگوید. 3 پرهیز و دوری مرحوم علّامه طهرانی از مطرح شدن در میان مردم 4 شرط اوّل و اساسی مرحوم علّامه طهرانی با حضرت آیت اللَه خمینی در شروع حرکت انقلاب اسلامی، لزوم صدق و راستگویی به همۀ افراد حتّی شاه بود. 5 صدق و خلوص امیرالمؤمنین علیه السّلام معاویه را به گریه وا می دارد.